4,5-Dicyanoimidazole(DCI)  1122-28-7   Custom Manufacturer

USA-Chem.com

Product Name:   4,5-Dicyanoimidazole(DCI)

CAS No.:  1122-28-7

Structural Formula:   1122-28-7

Molecular Formula:   C5H2N4

Formula Weight:   118.1

2,3-Diaminomaleonitrile (DAMN) [1187-42-4]

3,3'-Diaminobenzidine [91-95-2]

BENZAMIDOXIME [613-92-3]

2-Nitrodiphenylamine (2-NDPA) [119-75-5]

2-Chloro-4-nitrobenzoic acid [99-60-5]

5-Hydroxyisophthalic acid [618-83-7]

Methyl 4-imidazolecarboxylate [17325-26-7]

1,4-THIOXANE [15980-15-1]

3-CARENE [13466-78-9]

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine [36082-50-5]

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) [89797-68-2]

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

2-Nitropropane [79-46-9]

5-(2-Carboxybenzoyl)-2-chlorobenzenesulfonyl chloride [68592-12-1]

1-(3-hydroxyphenyl)-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethan-1-one [56917-44-3]

3,3'-Diaminobenzidine [91-95-2]

Cyclopropylamine [765-30-0]

4-Bromoveratrole [2859-78-1]

1,2-Ethanedisulfonic Acid [5982-56-9]

3-BROMO-4-METHYLACETOPHENONE [40180-80-1]

Acetone oxime [127-06-0]

1,4-THIOXANE [15980-15-1]

4,5-Dicyanoimidazole(DCI) [1122-28-7]

Contact us

4,5-Dicyanoimidazole(DCI) 1122-28-7 4,5-dicyanoimidazole
4,5-Imidazoledicarbonitrile
Imidazole-4,5-dicarbonitrile

4,5-Dicyanoimidazole(DCI) 1122-28-7 Dicyanoimidazole  DCI 4,5-Dicyanoimidazole 1122-28-7|C5H2N4|DCI|4,5-Dicyanoimidazole|peptide|polypeptide|Peptide Reagents|DAMN|Dicyanoimidazole|cyanoimidazole|imidazole|dicarbonitrile|DNA Research|Oligonucleotides Reagents

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

L-Theanine [3081-61-6]

3-Chlorobenzyl chloride [620-20-2]

(S)-(-)-2-Chloropropionic acid [29617-66-1]

4-Propylbiphenyl [10289-45-9]

1-(3-Trifluoromethylphenyl)piperazine hydrochloride [16015-69-3]

Ethyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate [65343-67-1]

Latanoprost [130209-82-4]

α-Pyrrolidone [616-45-5]

Methanesulfonamide [3144-09-0]

2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid [82671-06-5]

Methylglyoxal Dimethylacetal [6342-56-9]

5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole [24994-04-5]

Travoprost [157283-68-6]

1-Bromo-4-iodobenzene [589-87-7]

5-{4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl) ethoxy] benzyl}-2-imino-4-thiazolidone [105355-26-8]

Dimethyl diselenide [7101-31-7]

2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione [3709-18-0]

tert-Butyl 2-bromobutanoate [24457-21-4]

4'-Bromoacetophenone [99-90-1]

Adefovir dipivoxil [142340-99-6]

Imatinib [152459-95-5]

Ethyl formate [109-94-4]

p-(Methylamino)phenol [150-75-4]

H-D-CIT-OH [13594-51-9]

3,4-dimethoxy cinnamic acid [2316-26-9]

3-(1-(Dimethylamino)ethyl]phenol [105601-04-5]

4,5-Dicyanoimidazole(DCI) [1122-28-7]