2,3-Diaminomaleonitrile  1187-42-4   Custom Manufacturer

USA-Chem.com

Product Name:   2,3-Diaminomaleonitrile

CAS No.:  1187-42-4

Structural Formula:   1187-42-4

Molecular Formula:   C4H4N4

Formula Weight:   108.10

2,3-Diaminomaleonitrile (DAMN) [1187-42-4]

Methyl 4-imidazolecarboxylate [17325-26-7]

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) [89797-68-2]

2-Nitrodiphenylamine (2-NDPA) [119-75-5]

2-Chloro-4-nitrobenzoic acid [99-60-5]

3,3'-Diaminobenzidine [91-95-2]

1,4-THIOXANE [15980-15-1]

5-Hydroxyisophthalic acid [618-83-7]

BENZAMIDOXIME [613-92-3]

3-CARENE [13466-78-9]

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine [36082-50-5]

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

2-Methoxyethyl acetoacetate [22502-03-0]

1-(3-hydroxyphenyl)-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethan-1-one [56917-44-3]

2,8-DIBROMODIBENZOFURAN [10016-52-1]

2-Nitropropane [79-46-9]

4-BROMO-2-ETHOXYANISOLE [52849-52-2]

1,2-Ethanedisulfonic Acid [5982-56-9]

2-Aminodiphenylamine [534-85-0]

2,5-Dibromopyridine [624-28-2]

3-BROMO-4-METHYLACETOPHENONE [40180-80-1]

4-MERCAPTOPHENYLACETIC ACID [39161-84-7]

2,3-Diaminomaleonitrile [1187-42-4]

Contact us

2,3-Diaminomaleonitrile 1187-42-4 2,3-diamino-,(Z)-2-Butenedinitrile

2,3-Diaminomaleonitrile 1187-42-4 DIAMINOMALEONITRILE 1187-42-4 DIAMINOMALEIC ACID DINITRILE 1187-42-4 DAMN 1187-42-4 1187-42-4|C4H4N4|2,3-diamino-,(Z)-2-Butenedinitrile|2,3-diamino-2-butenedinitrile|3-diamino-(z)-2-butenedinitril|DAMN|DIAMINOMALEIC ACID DINITRILE|DIAMINOMALEONITRILE|CIS-2,3-DIAMINOBUT-2-ENEDINITRILE|1,2-DIAMINO-1,2-DICYANOETHYLENE

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde [134-96-3]

(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid [79815-20-6]

2-Cyano-4'-methylbiphenyl [114772-53-1]

2-Aminobenzoic acid ethyl ester [87-25-2]

3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid [779-89-5]

(S)-Isoserine [632-13-3]

Disodium phosphonomycin [26016-99-9]

D-Alloisoleucine [1509-35-9]

2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid [82671-06-5]

N-FMOC-3-(triphenylmethyl)-L-histidine [128545-09-5]

N-Acetyl-DL-methionine [1115-47-5]

4-Bromobutyric acid [2623-87-2]

1-Bromodecane [112-29-8]

Gemfibrozil [25812-30-0]

Propiolic aldehyde [624-67-9]

Veratraldehyde [120-14-9]

N-Propyl-4-piperidone [23133-37-1]

2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone [131-55-5]

Ethyl 4-bromobutyrate [2969-81-5]

4'-Methoxyacetophenone [100-06-1]

Mitoguazone [459-86-9]

Linezolid [165800-03-3]

Oxcarbazepine [28721-07-5]

N, N'-Disalicylidene-1, 2-propanediamine [94-91-7]

4-(2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy)nitrobenzene [85583-54-6]

Eletriptan [143322-58-1]

2,3-Diaminomaleonitrile [1187-42-4]