2,3-Diaminomaleonitrile  1187-42-4   Custom Manufacturer

USA-Chem.com

Product Name:   2,3-Diaminomaleonitrile

CAS No.:  1187-42-4

Structural Formula:   1187-42-4

Molecular Formula:   C4H4N4

Formula Weight:   108.10

2,3-Diaminomaleonitrile (DAMN) [1187-42-4]

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine [36082-50-5]

5-Hydroxyisophthalic acid [618-83-7]

Methyl 4-imidazolecarboxylate [17325-26-7]

1,4-THIOXANE [15980-15-1]

3,3'-Diaminobenzidine [91-95-2]

BENZAMIDOXIME [613-92-3]

3-CARENE [13466-78-9]

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) [89797-68-2]

2-Nitrodiphenylamine (2-NDPA) [119-75-5]

2-Chloro-4-nitrobenzoic acid [99-60-5]

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

Cyclopropylamine [765-30-0]

2,3-Dichloropyridine [2402-77-9]

2-Aminodiphenylamine [534-85-0]

Phenazine [92-82-0]

Ethyl 1-propenyl ether [928-55-2]

3,3'-Diaminobenzidine [91-95-2]

3-Buten-1-ol [627-27-0]

4,5-Dicyanoimidazole(DCI) [1122-28-7]

Acetone oxime [127-06-0]

3-BROMO-4-METHYLACETOPHENONE [40180-80-1]

2,3-Diaminomaleonitrile [1187-42-4]

Contact us

2,3-Diaminomaleonitrile 1187-42-4 2,3-diamino-,(Z)-2-Butenedinitrile

2,3-Diaminomaleonitrile 1187-42-4 DIAMINOMALEONITRILE 1187-42-4 DIAMINOMALEIC ACID DINITRILE 1187-42-4 DAMN 1187-42-4 1187-42-4|C4H4N4|2,3-diamino-,(Z)-2-Butenedinitrile|2,3-diamino-2-butenedinitrile|3-diamino-(z)-2-butenedinitril|DAMN|DIAMINOMALEIC ACID DINITRILE|DIAMINOMALEONITRILE|CIS-2,3-DIAMINOBUT-2-ENEDINITRILE|1,2-DIAMINO-1,2-DICYANOETHYLENE

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

DL-Tyrosine [556-03-6]

2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride [4136-95-2]

(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphtholC20H14O2| [18531-94-7]

(R)-(+)-Indoline-2-carboxylic acid [98167-06-7]

Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate [5597-50-2]

2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine [88569-83-9]

4-Phenylbenzophenone [2128-93-0]

Ammonium -3-bromo-8-camphorsulfonate [55870-50-3]

4-Propylbenzoic acid [2438-05-3]

L-Arginine L-glutamate [4320-30-3]

Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate [62708-56-9]

2-Aminothiazol-4-acetic acid [29676-71-9]

2,4-Dichloroacetophenone [2234-16-4]

3,20-Dioxopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-yl acetate [37413-91-5]

N-Ethylethylenediamine [110-72-5]

6-cyano-2-naphthol [52927-22-7]

2S-(2ALPHA,3ALPHA,BETA,7ALPHA,BETA-OCTAHYDRO-1H-INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID PHENYL METHYL ESTER [94062-52-9]

Propionyl chloride [79-03-8]

Ethanedione dioxime [557-30-2]

(S)-(-)-2-Chloropropionic acid [29617-66-1]

Cefepime [88040-23-7]

Olanzapine [132539-06-1]

4-Fluorobiphenyl [324-74-3]

Phenazine [92-82-0]

5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid [4242-18-6]

Stannous Methanesulfonate [53408-94-9]

2,3-Diaminomaleonitrile [1187-42-4]