2-Aminodiphenylamine  534-85-0   Custom Manufacturer

USA-Chem.com

Product Name:   2-Aminodiphenylamine

CAS No.:  534-85-0

Structural Formula:   534-85-0

Molecular Formula:   C12H12N2

Formula Weight:   184.24

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) [89797-68-2]

2,3-Diaminomaleonitrile [1187-42-4]

BENZAMIDOXIME [613-92-3]

LAUROYL-L-GLUTAMIC-ALPHA,GAMMA-DIBUTYLAMIDE [63663-21-8]

2-Nitrodiphenylamine [119-75-5]

1,4-THIOXANE [15980-15-1]

3-Buten-1-ol [627-27-0]

3,3'-Diaminobenzidine [91-95-2]

5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine [36082-50-5]

If you are interested in this product, please contact us by email Contact us. We'll reply you ASAP.

Our Products

5-(2-Carboxybenzoyl)-2-chlorobenzenesulfonyl chloride [68592-12-1]

2-Methoxyethyl acetoacetate [22502-03-0]

tert-Butyl 2-bromobutanoate [24457-21-4]

2-Nitropropane [79-46-9]

3-Buten-1-ol [627-27-0]

2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone [43229-01-2]

Ethyl 2-Bromotetradecanoate [14980-92-8]

LAUROYL-L-GLUTAMIC-ALPHA,GAMMA-DIBUTYLAMIDE [63663-21-8]

4-MERCAPTOPHENYLACETIC ACID [39161-84-7]

3,3'-Diaminobenzidine [91-95-2]

2-Aminodiphenylamine [534-85-0]

Contact us

2-Aminodiphenylamine 534-85-0 LABOTEST-BB LT00080731

2-Aminodiphenylamine 534-85-0 o-Aminodiphenylamine o-Phenylenediamine  534-85-0|C12H12N2|2-Aminodiphenylamine|1,2-Benzenediamine|o-Phenylenediamine|N-phenyl|N-Phenylamino|aniline|2-(Phenylamino)aniline|Aminodiphenylamine|2-Anilinoaniline|benzenediamine|diaminobenzene|phenylenediamine|N-Phenyl-N-(2-aminophenyl)amine|N-Phenyl-o-phenylenediamine|NSC 18731|NSC 33960|o-Aminodiphenylamine|o-Semidine

Contact us

Custom Synthesis or Custom Manufacture

beta-Methyl vinyl phosphate (MAP) [90776-59-3]

Aripiprazole [129722-12-9]

1-(3-Trifluoromethylphenyl)piperazine hydrochloride [16015-69-3]

(R)-5-BROMO-3-[(1-METHYL-2-PYRROLIDINYL)METHYL]-1H-INDOLE [143322-56-9]

Ferrocenoylpropionic Acid [1291-72-1]

Methanesulfonamide [3144-09-0]

2-Formamidothiazol-4-acetic acid [75890-68-5]

Cymiazole 2-(2,4-dimethylphenyl-imino)-3-methylthiazoline [61676-87-7]

4-Isopropoxybenzenesulfonyl chloride [98995-40-5]

CHLOROFORM-D [865-49-6]

(+)-Diisopropyl L-tartrate [2217-15-4]

protected meropenem [96036-02-1]

Noctone [66357-59-3]

Cefmetazole [56796-20-4]

o-paramethoxybenzoyl chloride [21615-34-9]

1-Bromodecane [112-29-8]

2-[2-(ß [59820-43-8]

ACETONE-D6 [666-52-4]

Valacyclovir [124832-27-5]

(+)-Diisopinocampheyl chloroborane [112246-73-8]

2-CYANO-N-(2,4-DICHLORO-5-METHOXYPHENYL) ACETAMIDE [846023-24-3]

1-Benzyl-4-(5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-ylindenemethyl)piperidine [120014-07-5]

2-Chlorophenylacetonitrile [2856-63-5]

HC Blue 2 2,2'-((4-((2-Hydroxyethyl)amino)-3-nitrophenyl)imino)bisethanol [33229-34-4]

Tetramethylbenzidine [54827-17-7]

(-)-O,O'-Di-p-toluyl-L-tartaric acid [32634-66-5]

2-Aminodiphenylamine [534-85-0]